Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2015

shion
4038 c5c5
Reposted fromnyaako nyaako
shion
8832 646e 500
Reposted fromfatique fatique viajointskurwysyn jointskurwysyn
Sponsored post
feedback2020-admin
shion
0027 4244

March 10 2015

shion
1838 1476
2068 ffd2
shion
tumblr_njh3nlTt9K1qa5s02o1_500.jpg (500×750)

March 05 2015

shion
Gdy z ciemnością wygrywa Noc, gdy gwiazdy rozjaśniają nicości - otchłani pustki śmierci blask.. Przeklęto nas gdyśmy tylko chcieli wśród was żyć, nazywano bestiami lecz my jesteśmy wieczni przeklęci nieśmiertelności klątwą

February 27 2015

shion
4798 37ba
5731 6835 500
Reposted fromzamulasz zamulasz viajointskurwysyn jointskurwysyn
shion
0722 7617
Reposted fromnyaako nyaako
shion
-Zupa to niesamowite miejsce. Chciałabym by istniało takie na świecie, a najlepiej w moim mieście. Wchodzisz, są książki tak jak w bibliotece, najlepiej z zaznaczonymi ołówkiem pięknymi cytatami, herbata jak w kawiarni, lub wino oraz obrazy i zdjęcia jak na wystawie sztuki, i ludzie, ludzie, których nie obchodzi jak wyglądasz i kim jesteś, ale obchodzi ich co czujesz. 
— I.
shion
shion
- W CV napisał pan, że jest tajemniczy. Czy może pan to rozwinąć?
- Nie.
shion
shion
"Nie można pamiętać wszystkich rozmów. Człowiek by wtedy oszalał. Skleroza jest dobra, ma się wrażenie, że wciąż jest się interesującym."
                                                   - Stasiuk
shion
1767 5e28
Reposted fromnyaako nyaako

May 02 2014

shion

April 29 2014

shion
8381 4488
Reposted bygosiamm gosiamm

April 28 2014

shion
4177 c991
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...